Mindfulness

Waarom een mindfulness training?
Er kunnen verschillende redenen zijn om je aan te melden voor een mindfulness training. Misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar wat ‘mindfulness’ is, misschien wil je leren mediteren of misschien ervaar je veel spanning, stress, psychische of lichamelijke klachten en wil je onderzoeken of mindfulness je kan helpen hier anders mee om te gaan.

Waar is de mindfulness training voor bedoeld?
De mindfulness training heeft als doel je meer in het ‘hier-en-nu’ te brengen. Je oefent tijdens de training om meer bewust aanwezig te zijn bij de ervaringen van je dagelijkse leven. Dit maakt het leven interessanter en levendiger. Aan de andere kant betekent het ook dat je bewuster stilstaat bij moeilijke of onplezierige ervaringen.

De mindfulness training is daarnaast bedoeld om op een andere manier met stress en spanning om te gaan. In ons leven ervaren wij vaak veel stress. In de mindfulness training onderzoeken we expliciet de manier waarop we met stress omgaan.

Tot slot kan mindfulness helpen om bewuster om te gaan met lichamelijke of psychische klachten die we ervaren. Zeker als klachten al langer bestaan, raken we snel in een automatisch patroon. In de mindfulness proberen we ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. De eerste stap hierbij is om onder ogen te zien wat er is en de verwachtingen hierbij los te laten. Als je meer geoefend hebt, zul je merken dat het bewust ervaren en accepteren van je klachten ruimte geeft.

De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2 uur en kan zowel op locatie als ook Online gevolgd worden. Klik hier voor aanmelden of verdere informatie.